วิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(ง 40280)

ชื่อโครงงาน : เกษตรอินทรีย์


ชื่อ : นาย พิชญะ กิจใบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เลขที่ 1
โรงเรียนฝางวิทยายน


ครูผู้สอน : อาจารย์ คเชนทร์ กองพิลา
คำถามเกี่ยวกับโครงงาน
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกษตรอินทรีย์มีความจำเป้นอย่างไรและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
วัตถุประสงค์ในการทำโครงงาน
เพื่อศึกษาเกษตรอินทรีย์ว่ามีความเป็นมาอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s